Solide resultater for NRC Group

Report this content

2021 ble et godt år for NRC Group, hvor fjerde kvartal bekrefter den positive utviklingen. Systematisk arbeid for å forbedre kjerneprosesser knyttet til tilbudsarbeid og prosjektgjennomføring gir resultater for selskapet.

Inntektene i kvartalet endte på 1,6 milliarder kroner, og lønnsomheten steg med 60 millioner kroner fra samme kvartal i 2020. I tillegg leverte selskapet en solid kontantstrøm fra drift på 149 millioner kroner, som er en forbedring på nesten 40 millioner kroner fra året før.

NRC Group Norge leverte en solid forbedring av lønnsomheten i kvartalet. Lønnsomheten målt i EBITA økte til 4,2%. Tiltakene som ble implementert i miljødivisjonen i 2021 har vært vellykket og er hovedgrunnen til resultatforbedringen. Med en god ordrebok forventer selskapet sterk vekst i omsetningen i Norge i 2022.

NRC Group sikret kontakter for 1,9 milliarder kroner i fjerde kvartal. Med en ordrebok på 7,8 milliarder kroner og med flere attraktive kontrakter i markedet i 2022 mener selskapet de er godt posisjonert for lønnsom vekst videre.

«Jeg vil gjerne takke alle våre ansatte for innsatsen som er nedlagt for å få selskapet på riktig spor igjen. Vårt fokus på å forbedre interne prosesser har gitt positive resultater. Utsiktene for 2022 er gode, og vi er posisjonert for lønnsom vekst», sier Henning Olsen, CEO i NRC Group ASA.

For 2022 vil selskapet fortsatt prioritere forbedringer av de interne prosessene for å bygge en solid ordrebok og sikre god utførelse av prosjektene, og gjennom dette forbedre lønnsomheten. NRC Group vil også jobbe videre med å realisere gevinstene som følge av den ledende posisjonen i Norden, gjennom å utnytte kompetanse, kapasitet og erfaring på tvers av landene de er representert i.

Abonner

Multimedia

Multimedia