Oslo Børs godkjenner Observe Medical ASA for notering på Oslo Axess.

Report this content

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Observe Medical ASA opp til notering på Oslo Axess.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Axess.

Børsdirektøren fastsetter første noteringsdag, senest 13. desember 2019.

Abonner