Godkjennelse av endelig årsregnskap 2017

Odfjell SE melder at selskapets styre har godkjent årsregnskapet for 2017 på linje med foreløpig regnskap som presentert 15 februar 2018 med unntakt av økning i resultat fra joint ventures, hvor resultatet har økt med USD 7.8 mill grunnet redusert utsatt skatt i Odfjell Terminals.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner