Godkjennelse av endelig årsregnskap 2017

Report this content

Odfjell SE melder at selskapets styre har godkjent årsregnskapet for 2017 på linje med foreløpig regnskap som presentert 15 februar 2018 med unntakt av økning i resultat fra joint ventures, hvor resultatet har økt med USD 7.8 mill grunnet redusert utsatt skatt i Odfjell Terminals.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner