Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

En ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE i forbindelse med valg av nytt styremedlem avholdes i Conrad Mohrs Veg 29, Bergen, Norge, 20. januar 2020 kl. 10:00.

 

Vedlagt er innkalling til ekstraordinær generalforsamling samt påmeldingsskjema/fullmakt. Dokumentene vil også være tilgjengelig på odfjell.com (https://www.odfjell.com/investors/press-releases/).

 

Kontakt:

Bjørn Kristian Røed

Manager Investor Relations & Research

Tel: +47 40 91 98 68

E-mail: bkr@odfjell.com

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av over 90 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 11 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 14 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 939 millioner i 2020. Les mer på Odfjell.com.