Investormøter i forbindelse med mulig utstedelse av nytt obligasjonslånOdfjell SE vil avholde flere investormøter de neste dagene. Etter disse møtene, kan et usikret obligasjonslån i NOK bli annonsert avhengig av rådende markedsforhold. 

Nettoprovenyet fra et eventuelt nytt obligasjonslån vil bli brukt til generelle selskapsformål, inkludert refinansiering av ODF06, som forfaller i desember 2018. 

Clarksons Platou Securities AS, Pareto Securities AS og Swedbank Norge vil arrangere investormøtene.

For ytterligere informasjon, kontakt: 

Bjørn Kristian Røed, Manager Investor Relations & Research 

Tel: +47 55 27 47 33

E-mail: bkr@odfjell.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner