Investormøter i forbindelse med mulig utstedelse av nytt obligasjonslån

Report this contentOdfjell SE vil avholde flere investormøter de neste dagene. Etter disse møtene, kan et usikret obligasjonslån i NOK bli annonsert avhengig av rådende markedsforhold. 

Nettoprovenyet fra et eventuelt nytt obligasjonslån vil bli brukt til generelle selskapsformål, inkludert refinansiering av ODF06, som forfaller i desember 2018. 

Clarksons Platou Securities AS, Pareto Securities AS og Swedbank Norge vil arrangere investormøtene.

For ytterligere informasjon, kontakt: 

Bjørn Kristian Røed, Manager Investor Relations & Research 

Tel: +47 55 27 47 33

E-mail: bkr@odfjell.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner