Korrigering: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Odfjell SE

Report this content

Dette er en korrigering av melding utlagt 16.03.2018 kl 09:39. Eierregisterdato og betalingsdato av anbefalt utbytte er oppdatert.

Basert på selskapets 2017 resultater, inkludert gevinsten fra salget av terminalen i Singapore, anbefaler styret å tildele et aksjeutbytte på NOK 1.50 per aksje. Endelig beslutning treffes av selskapets generalforsamling, som vil bli avholdt 8 Mai i Bergen, Norge.

Utbyttebeløp: 1.50 pr. aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 08.05.2018
Ex-dato: 09.05.2018
Record date (eierregisterdato): 11.05.2018
Betalingsdato: 23.05.2018
Vedtaksdato: 08.05.2018


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Abonner