Korrigering: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Odfjell SE

Dette er en korrigering av melding utlagt 16.03.2018 kl 09:39. Eierregisterdato og betalingsdato av anbefalt utbytte er oppdatert.

Basert på selskapets 2017 resultater, inkludert gevinsten fra salget av terminalen i Singapore, anbefaler styret å tildele et aksjeutbytte på NOK 1.50 per aksje. Endelig beslutning treffes av selskapets generalforsamling, som vil bli avholdt 8 Mai i Bergen, Norge.

Utbyttebeløp: 1.50 pr. aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 08.05.2018
Ex-dato: 09.05.2018
Record date (eierregisterdato): 11.05.2018
Betalingsdato: 23.05.2018
Vedtaksdato: 08.05.2018


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av over 90 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 11 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 14 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 939 millioner i 2020. Les mer på Odfjell.com.

Abonner