Lindsay Goldberg vurderer å selge sin 49% andel i Odfjell Terminals B.V. I forbindelse med dette vurderer Odfjell SE salg av sin eierandel i Odfjell Terminals Rotterdam

Odfjell SE ("Odfjell") har blitt informert av Lindsay Goldberg ("LG") at selskapet vurderer et salg av sin 49% eierandel i Odfjell Terminals B.V. ("OTBV"). 

Odfjell Terminals (OTBV) er del av Odfjells kjernevirksomhet, og selskapet vil fortsatt eie, utvikle og operere tankterminaler. Som følge av LGs mulige salg vil imidlertid Odfjell SE også vurdere salg av sin indirekte eierandel på 51% av OTBV-selskapet Odfjell Terminals Rotterdam ("OTR").

LG har vært Odfjells joint venture-partner i OTBVs amerikanske og europeiske tankterminaler siden 2011. I 2013 ekspanderte LG sitt eierskap til å inkludere OTBVs globale terminalvirksomhet.

Kontakt:
Bjørn Kristian Røed, Manager IR and Research
Tel: +47 5527 4733
Email: bkr@odfjell.com

Kristian Mørch, CEO Odfjell SE
Tel: +47 476 88 476
Email: kristian.morch@odfjell.com

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner