Mandat for mulig tap issue

Odfjell SE har gitt Arctic Securities AS, DNB Markets og Pareto Securities AS mandat til å utforske muligheten for en tap issue for opptil NOK 300 millioner i eksisterende obligasjon som forfaller i juni 2022 ISIN NO 0010796238 og/eller i eksisterende obligasjon som forfaller i september 2023 ISIN NO 00108322181, avhengig av markedsbetingelser. Provenyet fra den mulige utstedelsen vil bli brukt til å refinansiere eksisterende lease finansiering og til selskapets generelle virksomhet.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med:

Terje Iversen, CFO, Odfjell SE, +47 932 40 359, terje.iversen@odfjell.com

Bjørn Kristian Røed, IR, Odfjell SE, +47 409 19 868, bkr@odfjell.com

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i seks tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner