Meldepliktig handel

I henhold til Odfjells langsiktige insentivprogram for konsernledelsen, fastsatt
av styret iht. godkjennelse fra selskapets ordinære generalforsamling i 2016,
kan det utbetales et kontantbeløp til konsernledelsen, hvor nettobeløpet etter
skatt skal benyttes til å kjøpe A-aksjer i selskapet. Den 15. mars 2018
besluttet styret, i samsvar med vilkårene i insentivprogrammet, å utbetale et
kontantbeløp til konsernledelsens medlemmer som (etter skatt) har blitt benyttet
til å kjøpe totalt 23,015 A-aksjer i selskapet den 16. mars 2018. Prisen for
aksjene var NOK 31.44, tilsvarende volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo
Børs de siste 14 handledagene før 16. mars 2018.

For å tilrettelegge for slikt aksjeerverv, har Odfjell SE den 16. mars 2018
solgt 23,015 A-aksjer (egne aksjer) til konsernledelsen for NOK 31.44 per aksje.
Aksjene har en bindingstid på tre år, med enkelte ordinære unntak.

Følgende primærinnsidere i Odfjell SE har kjøpt aksjer i forbindelse med
ovennevnte insentivplan og har etter dette følgende antall aksjer i selskapet:

Navn og tittel Kjøpte aksjer Total antall aksjer i selskapet
Kristian V. Mørch, CEO 13,533 102,446 A-aksjer/3,500 B-aksjer
Terje Iversen, CFO 3,272 15,211 A-aksjer
Harald Fotland, COO 3,867 7,734 A-aksjer /4,000 B-aksjer
Øistein Jensen, Chief of Staff 2,343 13,484 A-aksjer

Etter salget av 23,015 A-aksjer, har Odfjell SE 5,796,078 A-aksjer og 2,322,482 B-aksjer (egne aksjer) i selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av over 90 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 11 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 14 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 939 millioner i 2020. Les mer på Odfjell.com.

Abonner