Meldepliktig handel


Den 11. november 2016 kjøpte primærinnsider Øistein Jensen, Chief of Staff i Odfjell SE, 2,000 A-aksjer i Odfjell SE til en gjennomsnittspris på NOK 26,68.

Etter dette kjøpet eier Øistein Jensen 2,000 A-aksjer i Odfjell SE.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner