Meldepliktig handel

Report this content

Odfjell SE sitt langsiktige insentivprogram inkluderer bl.a. at konsernledelse og globale ledere kan motta et kontantbeløp der nettobeløpet etter skatt skal benyttes til å kjøpe A-aksjer i selskapet. I samsvar med vilkårene i dette insentivprogrammet besluttet styret den 17. mars 2021 å utbetale et kontantbeløp til konsernledelse og globale ledere. Dette beløpet har blitt benyttet til å kjøpe totalt 137,127 A-aksjer i Odfjell den 19. mars 2021. Prisen for aksjene var NOK 26.21, tilsvarende volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste fjorten dagene av 2020.

For å tilrettelegge for slikt aksjeerverv, har Odfjell SE den 19. mars 2021 solgt 137,127 A-aksjer (egne aksjer) til respektive deltagere i programmet for NOK 26.21 per aksje. Aksjene har bindingstid på tre år, med enkelte ordinære unntak.

Følgende primærinnsidere i Odfjell SE har kjøpt aksjer i forbindelse med ovennevnte insentivplan og har etter dette følgende antall aksjer i selskapet:

Navn og tittel Kjøpte aksjer Total antall aksjer i selskapet
Kristian V. Mørch. CEO 62,707 242,329 A-aksjer/3,500 B-aksjer
Harald Fotland, COO 17,267 44,822 A-aksjer/4,000 B-aksjer
Terje Iversen, CFO 15,678 47,422 A-aksjer
Øistein Jensen, CSO 12,380 43,700 A-aksjer
Bjørn Hammer, Global Head of Tanker Trading 12,838 12,838 A-aksjer
Adrian Lenning, Global Head of Tank Terminals 12,380 12,380 A-aksjer
Torger Trige, Global Head of Ship Management 3,878 3,878 A-aksjer/190 B-aksjer

IR Contact:
Bjørn Kristian Røed, VP Corporate Analysis & IR
Tel: +47 40 91 98 68
E-mail: bkr@odfjell.com

Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 90 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter fem tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 11 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet i viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 13 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 939 millioner i 2020. Se mer på Odfjell.com.

 

Abonner