Meldepliktig handel

Report this content

Norchem AS ( i Danmark), hvor Laurence Odfjell, styreformann i Odfjell SE, har en kontrollerende eierandel, har i dag solgt 607,302 Odfjell B-aksjer til NOK 32.80 per aksje.

Salgene er gjennomført i forbindelse med ett generasjonsskifte.

Etter denne transaksjonen, eier Norchem AS 25,966,492 A-aksjer og 7,061,148 B-akser i Odfjell SE, som tilsvarer 38.06 % av utestående aksjer i Odfjell SE.

Laurence Ward Odfjell eier også 513 012 B-aksjer i Odfjell SE, som tilsvarer 0,59% av utestående aksjer i Odfjell SE.

I tillegg, kontrollerer han A/S Rederiet Odfjell, som eier 3 497 472 A-aksjer i Odfjell SE, som tilsvarer 4,03% av utestående aksjer i Odfjell SE.

Kontakt:
Bjørn Kristian Røed, VP/Head of  Corporate Analysis & Investor Relations
Tel: 40 91 98 68
Epost: bkr@odfjell.com  

Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 90 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter fem tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 11 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet i viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 13 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 939 millioner i 2020. Se mer på Odfjell.com.

 

Abonner