Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Odfjell SE

Report this content

Basert på selskapets 2017 resultater, inkludert gevinsten fra salget av terminalen i Singapore, anbefaler styret å tildele et aksjeutbytte på NOK 1.50 per aksje. Endelig beslutning treffes av selskapets generalforsamling, som vil bli avholdt 8 Mai i Bergen, Norge.

Utbyttebeløp: 1.50 pr. aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 08.05.2018
Ex-dato: 09.05.2018
Record date (eierregisterdato): 10.05.2018
Betalingsdato: 14.05.2018
Vedtaksdato: 08.05.2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner