Odfjell kåret til Årets Maritime Lærebedrift

Report this content

Odfjell ble i dag tildelt prisen som Årets Maritime Lærebedrift av statsminister Erna Solberg. I overrekkelsen vektla statsministeren Odfjells langsiktige innsats for å rekruttere og lære opp unge maritime talenter.

Prisen deles ut av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK), og går til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket.

– Vi er veldig stolte av å motta årets opplæringspris og vi setter stor pris på anerkjennelsen. Vi er glade for at vi har muligheten til å gi unge talenter en start på karrieren sin om bord på våre skip. Odfjell har eksistert i over hundre år og for å være konkurransedyktig i årene som kommer, er vi avhengige av å kontinuerlig rekruttere nye og motiverte sjøfolk med høy kompetanse. Alt dette opplever vi at norske kadetter og lærlinger har, sier Harald Fotland, operasjonsdirektør i Odfjell.

– Odfjell er en solid bidragsyter til neste generasjons sjøfolk. De tar inn flere lærlinger enn de trenger, og et overveldende flertall av lærlingene og kadettene deres blir værende i næringen. Derfor var det ingen tvil om at årets pris skulle gå til dem, sier Hege-Merethe Bengtsson, styreleder i SNMK.

Under overrekkelsen sa statsminister Erna Solberg:

– Odfjell har i flere år jobbet systematisk med å rekruttere unge norske talenter inn i selskapet. De tar inn betydelig flere lærlinger enn de trenger, for å gi flest mulig en start på karrieren til sjøs. De er synlige i lokalmiljøet i Bergen og jobber tett med utdanningsinstitusjonene. Selskapet har også gjort særskilte tiltak for å få flere kvinner inn i sjømannsyrket.

Prisen "Årets Maritime Lærebedrift" deles ut til et rederi basert på en vurdering av følgende kriterier; antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten, innsats for næringen utover egen bedrifts interesse, tiltak for kvalitet i opplæringen og tiltak for mangfold i rekrutteringen. Odfjell ble nominert av Stiftelsen Maritime Bergen.

Harald Fotland understreker at rammevilkår er avgjørende for at Odfjell kan fortsette satsningen:

- Norsk maritim kompetanseutvikling hviler på fire viktige pilarer: Vi trenger motiverte søkere, vi trenger et stabilt og langsiktig rammeverk, vi trenger gode og oppdaterte utdanningsinstitusjoner og vi trenger lærebedrifter som legger forholdene til rette for systematisk og god opplæring av kandidatene som kommer om bord. 

- Vi hadde ikke kunnet satse om det ikke var for den solide kvaliteten som de norske utdanningsinstitusjonene tilbyr, og vi har engasjerte opplæringskontor som legger forholdene godt til rette for fortsatt rekruttering. Med det er norske rederier godt posisjonerte for fortsatt å bygge førsteklasses maritim kompetanse. Det trenger vi for å opprettholde og fortsatt bygge en næring som virkelig setter Norge på kartet. Årets Opplæringspris er en veldig viktig inspirasjon for alle oss i Odfjell og vi ser virkelig frem til å ønske nye lærlinger og kadetter velkommen på våre skip i årene som kommer.
 

Kontakt:
Anngun Dybsland | Kommunikasjonssjef | Tel: 41 54 88 54 | E-post: media@odfjell.com

Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 90 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter fem tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 11 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet i viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 13 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 939 millioner i 2020. Se mer på Odfjell.com.

 

Abonner

Multimedia

Multimedia

Quick facts

Odfjell er tildelt prisen som Årets Maritime Lærebedrift. I overrekkelsen vektla statsministeren Odfjells langsiktige innsats for å rekruttere og lære opp unge maritime talenter. Prisen deles ut av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK), og går til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket.
Tweet dette

Sitater

Odfjell er en solid bidragsyter til neste generasjons sjøfolk. De tar inn flere lærlinger enn de trenger, og et overveldende flertall av lærlingene og kadettene deres blir værende i næringen. Derfor var det ingen tvil om at årets pris skulle gå til dem.
Hege-Merethe Bengtsson, styreleder, Stiftelsen NOrsk Maritim Kompetanse