Odfjell SE : Endringer i ledelsen


Senior Vice President Helge Olsen går av fra sin rolle som leder Ship Management fra 9. Januar 2017. Helge Olsen har jobbet hos Odfjell siden 2000. Odfjell SE har utpekt Senior Vice President Odfjell Tankers, Harald Fotland, til også å lede Ship Management inntil ny leder er på plass.

-Vi ønsker å takke Helge Olsen for hans innsats og engasjement for Odfjell de siste 17 år sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell.

For mer informasjon;

Kristian Mørch, CEO Odfjell SE

Tel: +47 27 00 00

E-post: kristian.morch@odfjell.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner