Odfjell SE - Første kvartal 2017: Stabil drift i et krevende marked

Report this content

Odfjell SE presenterte i dag resultatet for første kvartal 2017. Resultatet gjenspeiler et utfordrende marked for kjemikalietankvirksomhet, men driftsresultatet holder seg stabilt med EBITDA på USD 46 mill, sammenlignet med 48 mill i fjerde kvartal 2016. 

Odfjell rapporterer økte inntekter til tross for sterk konkurranse og stigende bunkerpriser.

Høydepunkter for første kvartal 2017:   

  • Odfjells fraktindeks økte med 1,3% i forhold til foregående kvartal

  • EBITDA for Odfjell Tankers: USD 36 mill, uendret fra fjerde kvartal 2016. Flåtefornyelsesprogrammet for store kjemikalietankere er nærmest fullført
  • Odfjell Terminals: Stabile resultater. Prosess er igangsatt for et potensielt salg av vår aksjepost i Oiltanking Odfjell Terminals Singapore 

  • Odfjell Terminals fortsetter prosjektutviklingen av eksportterminal for etylene ved vårt Houston-anlegg i Texas. Om realisert, vil dette bli den første i sitt slag i USA. Endelig investeringsbeslutning er ikke tatt 

  • Styret har anbefalt et utbytte på NOK 1,50 per aksje, til endelig beslutning på selskapets ordinære generalforsamling 11. mai 


"Vi forventer at 2017 forblir utfordrende, men vår underliggende drift er stabil. I løpet av de to siste kvartal har Odfjell tatt viktige skritt for å fornye vår kjerneflåte, til en svært konkurransedyktig pris", sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE. 

Vi forventer at resultatene for andre kvartal vil bli marginalt lavere enn første kvartal. I et langsiktig perspektiv vurderer vi at markedet vil holde seg relativt balansert og etter hvert gradvis forbedres. 

Se vedlagt for rapport og presentasjon for første kvartal 2017. Resultatene presenteres av CEO Kristian Mørch og CFO/SVP Finance Terje Iversen via webcast, og vil være tilgjengelig 11. mai fra kl 15:30 på Odfjell.com under Investor Relations /Reports and Presentations

For mer informasjon: 
Kristian Mørch, CEO, Odfjell SE 
Tlf: 55 27 00 00 
E-post: kristian.morch@odfjell.com 

Terje Iversen CFO/SVP Finance, Odfjell SE 
Tlf: 55 27 00 00 
E-post: terje.iversen@odfjell.com 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12.