Odfjell SE : Meldepliktig handel


Den 19. desember 2016 kjøpte primærinnsider Øistein Jensen, Chief of Staff i Odfjell SE, 2,000 A-aksjer i Odfjell SE til en gjennomsnittspris på NOK 28.50.

Etter dette kjøpet eier Øistein Jensen 4,000 A-aksjer i Odfjell SE.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner