Odfjell SE : Meldepliktig handel


Den 24. november 2016 kjøpte primærinnsider Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE, 10,000 A-aksjer i Odfjell SE til en gjennomsnittspris på NOK 27,2517.

Etter dette kjøpet eier Kristian Mørch 34,000 A-aksjer og 3,500 B-aksjer i Odfjell SE.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner