Odfjell SE : Meldepliktig handel

Den 18. november 2016 kjøpte primærinnsider Terje Iversen, CFO i Odfjell SE, 5,000 A-aksjer i Odfjell SE til en gjennomsnittspris på NOK 27.50.

Etter dette kjøpet eier Terje Iversen 5,000 A-aksjer i Odfjell SE.


 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner