Odfjell SE - Suksessfull plassering av nytt usikret obligasjonslån

Odfjell SE har suksessfullt gjennomført en plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 500 millioner med forfallsdato i juni 2022. Obligasjonslånet ble betydelig overtegnet.

Nettoprovenyet fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til refinansiering av eksisterende obligasjonsgjeld og generelle selskapsformål. 

DNB Markets og Nordea var tilretteleggere i forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet.

Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Terje Iversen, CFO/SVP Odfjell SE 
Tel: +47 55 27 00 00
E-mail: terje.iversen@odfjell.com

Tom A. Haugen, VP Finance
Tel. +47 55 27 00 00
E-mail: tom.haugen@odfjell.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner