Odfjell SE - Suksessfull plassering av nytt usikret obligasjonslån

Odfjell SE har suksessfullt gjennomført en plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 500 millioner med forfallsdato i juni 2022. Obligasjonslånet ble betydelig overtegnet.

Nettoprovenyet fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til refinansiering av eksisterende obligasjonsgjeld og generelle selskapsformål. 

DNB Markets og Nordea var tilretteleggere i forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet.

Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Terje Iversen, CFO/SVP Odfjell SE 
Tel: +47 55 27 00 00
E-mail: terje.iversen@odfjell.com

Tom A. Haugen, VP Finance
Tel. +47 55 27 00 00
E-mail: tom.haugen@odfjell.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner