Odfjell SE : Suksessfull plassering av nytt usikret obligasjonslån


Odfjell SE har suksessfullt gjennomført en plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK
700 millioner med forfallsdato i januar 2021. Obligasjonslånet ble betydelig overtegnet.

Nettoprovenyet fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til generelle selskapsformål, inkludert refinansiering av eksisterende obligasjonsgjeld og potensielle fremtidig vekstmuligheter.

Selskapet har kjøpt tilbake NOK 119,5 millioner av obligasjonslånet ODF04 (ISIN NO 0010641715) til kurs 101.0.

Danske Bank Markets og DNB Markets var tilretteleggere i forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet.

Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Terje Iversen, CFO/SVP Odfjell SE
Tel: +47 55 27 00 00
terje.iversen@odfjell.com

Tom A. Haugen, VP Finance
Tel. +47 55 27 00 00
tom.haugen@odfjell.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner