Odfjell SE : Suksessfull plassering av nytt usikret obligasjonslån


Odfjell SE har suksessfullt gjennomført en plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK
700 millioner med forfallsdato i januar 2021. Obligasjonslånet ble betydelig overtegnet.

Nettoprovenyet fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til generelle selskapsformål, inkludert refinansiering av eksisterende obligasjonsgjeld og potensielle fremtidig vekstmuligheter.

Selskapet har kjøpt tilbake NOK 119,5 millioner av obligasjonslånet ODF04 (ISIN NO 0010641715) til kurs 101.0.

Danske Bank Markets og DNB Markets var tilretteleggere i forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet.

Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Terje Iversen, CFO/SVP Odfjell SE
Tel: +47 55 27 00 00
terje.iversen@odfjell.com

Tom A. Haugen, VP Finance
Tel. +47 55 27 00 00
tom.haugen@odfjell.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner