Odfjell SE - Tilbakekjøp av obligasjoner

I forbindelse med utstedelse av nytt obligasjonslån på NOK 500 millioner, annonsert 2. juni 2017, har Odfjell SE kjøpt NOK 327 millioner av det utestående ODF06 obligasjonslånet med forfall i desember 2018 (ISIN NO 0010664758) til kurs 106.5. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Terje Iversen, CFO/SVP Odfjell SE 
Tel: +47 55 27 00 00
E-mail: terje.iversen@odfjell.com

Tom A. Haugen, VP Finance
Tel. +47 55 27 00 00
E-mail: tom.haugen@odfjell.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner