Odfjell SE : Vurderer utstedelse av nytt usikret obligasjonslån


Odfjell SE vurderer å utstede et nytt usikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato i januar 2021.

Nettoprovenyet fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til generelle selskapsformål, inkludert refinansiering av eksisterende obligasjonsgjeld og potensielle fremtidig vekstmuligheter.

Danske Bank Markets og DNB Markets er engasjert som tilretteleggere for det foreslåtte obligasjonslånet.

Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Terje Iversen, CFO/SVP Odfjell SE
Tel: +47 55 27 00 00
terje.iversen@odfjell.com

Tom A. Haugen, VP Finance
Tel. +47 55 27 00 00
tom.haugen@odfjell.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner