Odfjell SE: 1Q21-resultater påvirket av sesongvariasjoner og ekstraordinært vær i USA

Report this content

Odfjell SE rapporterte i dag sine resultater for første kvartal 2021. Rapporten viser at kjemikalietankmarkedet og resultat ble negativt påvirket av sesongvariasjoner, utfordringer knyttet til kontraktsvolumer drevet av ekstremkulde i Texas, og et utfordrende CPP-marked. 

Høydepunkter for 1Q21: 

  • Timecharter-inntjening i Odfjell Tankers på USD 120 millioner sammenlignet med USD 125 millioner i forrige kvartal
  • Nettoresultatbidrag fra Odfjell Terminals på USD 0.2 millioner sammenlignet med USD -0.6 millioner i forrige kvartal
  • EBIT på USD 8 millioner sammenlignet med USD 18 millioner i fjerde kvartal 2020
  • Nettoresultat på USD -16 millioner sammenlignet med USD -3 millioner forrige kvartal, og nettoresultat på USD -14 millioner sammenlignet med USD -1 millioner i forrige kvartal når justert for ekstraordinære poster
  • Begrenset operasjonell effekt av den midlertidige blokkeringen i Suez-kanalen
  • Årlig rapportert effektivitetsmåling (AER) for Odfjell sin kontrollerte flåte på 8.53 i første kvartal 2021, en liten øknig fra 8.44 i samme kvartal 2020, men foran selskapets bærekraftsmål. AER-tall viser at Odfjell er på god vei til å oppnå mål satt for 2030
  • Odfjell Gas: Odfjell har kjøpt aksjene fra JV-partner i selskapets to gass-skip, og skipene er nå eid og inkludert i Odfjell Tankers
  • Styret anbefaler å ikke utbetale utbytte basert på årsresultatet for 2020

«Første kvartal ble påvirket av et utfordrende kjemikalietankmarked som følge av ekstraordinær kulde i Texas, Covid-19 og et svakt CPP-marked. Underliggende drivere er fortsatt solide og vi forventer at markedet vil forbedre seg gjennom året. Vi har gjennomført det største flåtefornyelseprogrammet i selskapets historie, og er godt posisjonert for å styrke vår frie  kontantstrøm og balanse. Vi forventer å rapportere et sterkere andre kvartal’’, sa administrerende direktør Kristian Mørch. 

Se vedlagt for rapport og presentasjon for 1Q21. Odfjell SE vil presentere resultatene i en direktesendt webcast kl 10:00 CET i dag, etterfulgt av Q&A. Følg webcast på https://www.odfjell.com/investor/webcast/. Spørsmål kan stilles skriftlig under presentasjonen.

IR Contact:
Bjørn Kristian Røed, VP Corporate Analysis & IR
Tel: +47 40 91 98 68
E-mail: bkr@odfjell.com

Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 90 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter fem tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 11 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet i viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 13 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 939 millioner i 2020. Se mer på Odfjell.com.

 

Abonner