Odfjell SE: Årsrapport 2018

Odfjell SE har i dag publisert sin årsrapport for 2018.

Rapporten inkluderer:

  • Årsresultat for Odfjell SE og Odfjell Group
  • Styrets årsberetning
  • Aksjeinformasjon
  • Rapport fra Odfjell Tankers og Odfjell Terminals
  • Introduksjon til Odfjell SE sin bærekraftstrategi

Se vedlagt for pdf av rapporten. For å få tilsendt papirutgaven, kontakt media@odfjell.com.

For mer informasjon, se Odfjell.com.


Kontakt:
Bjørn Kristian Røed
Manager Investor Relations & Research
E-mail: bkr@odfjell.com
Tel: +47 55 27 47 33


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner