Odfjell SE: Årsrapport 2020

Report this content

Odfjell SE har i dag publisert sin årsrapport for 2020.

Rapporten inkluderer:

  • Årsresultat for Odfjell SE og Odfjell Group
  • Styrets årsberetning
  • Rapport fra Odfjell Tankers og Odfjell Terminals
  •  Bærekraftrapport  
  •  Styret vil ikke foreslå utbytte for regnskapsåret 2020 på årets generalforsamling

Se vedlagt for PDF-versjon av rapporten. For å få tilsendt papirutgaven, kontakt media@odfjell.com. For mer informasjon, se Odfjell.com

Kontakt:
Bjørn Kristian Røed
VP Corporate Analysis & Investor Relations
Tel: 40 91 98 68
Epost: bkr@odfjell.com  

Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 90 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter fem tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 11 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet i viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 13 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 939 millioner i 2020. Se mer på Odfjell.com.

 

Abonner

Dokumenter og linker