• news.cision.com/
  • Odfjell SE/
  • Odfjell SE: Fortsatt utfordrende kjemikalietankmarked til tross for noe sesongmessig forbedring i fjerde kvartal 2017

Odfjell SE: Fortsatt utfordrende kjemikalietankmarked til tross for noe sesongmessig forbedring i fjerde kvartal 2017

Report this content

Odfjell SE presenterer i dag resultatene for fjerde kvartal 2017. Resultatene reflekterer et utfordrende kjemikalietankmarked til tross for noe sesongmessig forbedring. Markedet for terminalene forbedret seg moderat sammenlignet med tredje kvartal. Odfjell rapporterer EBITDA på USD 41 million, sammenlignet med USD 37 million i forrige kvartal. 

Høydepunkter for fjerde kvartal 2017:
· Netto resultat på 96 million sammenlignet med  -USD 11 million i foregående kvartal
· Netto resultat inkluderer gevinst på USD 136 million og nedskrivninger på -USD 43 million 
· Salget av Odfjell Terminal B.V's  Singapore-terminal bidro med USD 150 million i kontanter for Odfjell SE sin eierandel i terminalen. Av dette har USD 117 million blitt overført til Odfjell SE
· Odfjell signerte rammeavtale med Sinochem for etablering av en pool med sofistikerte kjemikalietankskip. Denne poolen vil bli administrert av Odfjell SE
· Basert på selskapets gevinst fra salget av Singapore-terminalen vil styret anbefale et aksjeutbytte på NOK 1.50 per aksje. Endelig beslutning treffes av selskapets generalforsamling, som vil bli avholdt 8. mai 2018

"Våre markeder er fortsatt utfordrende, men Odfjell fortsetter sin gode fremgang. Vi har nylig oppnådd våre vekstambisjoner på en kapitaleffektiv måte gjennom flåtefornyelse og ved konsolidering av markedet. Samtidig har vi styrket balansen gjennom salg av aktiva der vi ikke har operasjonell kontroll", sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE.

Se vedlagte for rapport og presentasjon av fjerde kvartal 2017. Resultatene presenteres av CEO Kristian Mørch og CFO Terje Iversen kl 09:30 i dag, torsdag 15 februar på Felix Konferansesenter, møterom «Norden». Adresse: Bryggetorget 3, Aker Brygge i Oslo. En live webcast vil samtidig være tilgjengelig på Odfjell.com (Investor Relations/Reports and Presentations).

For mer informasjon:
IR kontakt: Bjørn Kristian Røed, Manager Investor Relations & Research
Tel: +47 55 27 47 33
E-mail: bkr@odfjell.com