Odfjell SE: Fortsatt utfordrende marked for kjemikalietank

Odfjell SE presenterer i dag resultatene for tredje kvartal 2017. Resultatene reflekterer et svakere spotmarked for kjemikalietank. Samtidig er markedet for terminalene under press fra fallende Forward kontrakter på olje og olje produkter. Selskapet rapporterer EBITDA på USD 37 mill, sammenlignet med USD 41 mill i forrige kvartal.

Høydepunkter for tredje kvartal 2017:
· Odfjells fraktindeks (ODFIX) gikk ned 4.1% sammenlignet med foregående kvartal

· EBITDA for kjemikalietankvirksomheten var USD 28 mill, sammenlignet med USD 31 mill i andre kvartal. Nedgangen skyldes i hovedsak et svakere spotmarked

· Hurricane Harvey i den amerikanske gulfen hadde begrenset finansiell konsekvens for Odfjell Tankers i tredje kvartal, men flåteutnyttelsen ble redusert

· EBITDA for Odfjell Terminals: USD 9 mill, sammenlignet med USD 10 mill i foregående kvartal

· Odfjell fortsetter å se på muligheten for å selge seg ut av gass. De to eksisterende LPG-skipene er holdt for salg

· Odfjell annonserte salget av Odfjell Terminals sin 50% eierskapsandel i Singapore-terminalen. Salget gir en forventet gevinst på USD 135 mill, og en netto fortjeneste på rundt USD 150 mill. Avtalen er forventet endelig fullført i fjerde kvartal

«3Q var et utfordrende kvartal for vår tank- og terminalvirksomhet. Balansen i selskapet er imidlertid fremdeles robust og vår konkurransekraft fortsetter å vokse, så vi er godt posisjonert når markedene snur. Salget av vår Singapore i tråd med vår stratego vil resultere i en signifikant fortjeneste», sier Kristian Mørch, CEO of Odfjell SE.

Odfjell forventer at resultatene for fjerde kvartal 2017 vil være i tråd med tredje kvartal.

Se vedlagte rapport og presentasjon for tredje kvartal 2017. Resultatene presenteres av CEO Kristian Mørch og SVP Finance/CFO Terje Iversen kl 09:30 i dag torsdag 9. november på Felix konferansesenter, møterom «Norden». Adresse: Bryggetorget 3, Aker Brygge i Oslo.

En live webcast vil samtidig være tilgjengelig på Odfjell.com (Investor Relations/Reports and Presentations).

For mer informasjon:
IR-kontakt: Bjørn Kristian Røed, Manager
Investor Relations & Research
Tel: +47 55 27 47 33
E-mail: bkr@odfjell.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner