Odfjell SE: Fullført salg av andel i tank terminal i Singapore

Det vises til børsmelding datert 19 oktober 2017, hvor Odfjell SE meddelte at vårt joint venture selskap Odfjell Terminals B.V inngikk en avtale med et fond styrt av Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) om å selge sin eierandel på 50% i Oiltanking Odfjell Terminal Singapore Pte for omtrent USD 300 millioner etter gjeld. Odfjell SE sin andel av salget er ca USD 150 millioner justerert for vår 51% eierandel i Odfjell Terminals B.V. Salget vil resultere i en bokført gevinst på USD 135 millioner for Odfjell SE.

Odfjell har i dag fullført salget av terminalen i Singapore.

For mer informasjon:

Bjørn Kristian Røed
Manager Investor Relations & Research
Tlf: +47 55 27 47 33
E- post: bkr@odfjell.com

Abonner