Odfjell SE: Fullført salg av andel i tank terminal i Singapore

Det vises til børsmelding datert 19 oktober 2017, hvor Odfjell SE meddelte at vårt joint venture selskap Odfjell Terminals B.V inngikk en avtale med et fond styrt av Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) om å selge sin eierandel på 50% i Oiltanking Odfjell Terminal Singapore Pte for omtrent USD 300 millioner etter gjeld. Odfjell SE sin andel av salget er ca USD 150 millioner justerert for vår 51% eierandel i Odfjell Terminals B.V. Salget vil resultere i en bokført gevinst på USD 135 millioner for Odfjell SE.

Odfjell har i dag fullført salget av terminalen i Singapore.

For mer informasjon:

Bjørn Kristian Røed
Manager Investor Relations & Research
Tlf: +47 55 27 47 33
E- post: bkr@odfjell.com

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i seks tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner