Odfjell SE: Godkjennelse av endelig årsregnskap 2016 og anbefaling om utbytte

Odfjell SE melder at selskapets styre har godkjent årsregnskapet for 2016 på linje med foreløpig regnskap som presentert 15. februar 2017.

Basert på selskapets årsresultat, inkludert gevinsten fra salget av terminalen i Oman, anbefaler styret å tildele et aksjeutbytte på NOK 1,50 per aksje. Endelig beslutning treffes av selskapets generalforsamling, som vil bli avholdt 11. mai 2017 i Bergen, Norge.

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i seks tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner