Odfjell SE: Godkjennelse av endelig årsregnskap 2016 og anbefaling om utbytte

Odfjell SE melder at selskapets styre har godkjent årsregnskapet for 2016 på linje med foreløpig regnskap som presentert 15. februar 2017.

Basert på selskapets årsresultat, inkludert gevinsten fra salget av terminalen i Oman, anbefaler styret å tildele et aksjeutbytte på NOK 1,50 per aksje. Endelig beslutning treffes av selskapets generalforsamling, som vil bli avholdt 11. mai 2017 i Bergen, Norge.

Abonner