Odfjell SE: Innkalling til ordinær generalforsamling 2018

Odfjell SE vil avholde ordinær generalforsamling tirsdag 8. mai 2018 kl. 16.00 på selskapets hovedkontor i Conrad Mohrs veg 29, Bergen. 

Se vedlagt for saksliste. Innkallingen vil også være tilgjengelig på odfjell.com

Kontakt: 
Bjørn Kristian Røed
Manager Investor Relations & Research
Tel: +47 55 27 47 33
E-mail: ir@odfjell.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 [HUG#2004328] 

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.