Odfjell SE: Innkalling til ordinær generalforsamling 2018

Report this content

Odfjell SE vil avholde ordinær generalforsamling tirsdag 8. mai 2018 kl. 16.00 på selskapets hovedkontor i Conrad Mohrs veg 29, Bergen. 

Se vedlagt for saksliste. Innkallingen vil også være tilgjengelig på odfjell.com

Kontakt: 
Bjørn Kristian Røed
Manager Investor Relations & Research
Tel: +47 55 27 47 33
E-mail: ir@odfjell.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 [HUG#2004328]