Odfjell SE: Innkalling til ordinær generalforsamling 2019

Report this content

Odfjell SE vil avholde ordinær generalforsamling tirsdag 7. mai 2019 kl. 16.00 på selskapets hovedkontor i Conrad Mohrs veg 29, Bergen.

Se vedlagt for saksliste. Innkallingen vil også være tilgjengelig på Odfjell.com.

Kontakt:
Bjørn Kristian Røed
Manager Investor Relations & Research
Tel: +47 55 27 47 33
E-mail: investor.relations@odfjell.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12