Odfjell SE: Innkalling til ordinær generalforsamling 2021

Report this content

Odfjell SE vil avholde ordinær generalforsamling onsdag 5. mai 2021 kl. 16.00.

Grunnet Covid-19 og anbefalinger fra norske myndigheter, anmoder vi aksjonærene om å benytte fullmaktsskjema og forhåndsstemme, da fysisk oppmøte ikke er anbefalt.

Se vedlagt for innkalling og saksliste. Dette er også publisert på Odfjell.com.

IR Contact:
Bjørn Kristian Røed, VP Corporate Analysis & IR
Tel: +47 40 91 98 68
E-mail: bkr@odfjell.com

Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 90 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter fem tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 11 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet i viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 13 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 939 millioner i 2020. Se mer på Odfjell.com.

 

Abonner

Dokumenter og linker