Odfjell SE: Kapitalmarkedsdag presentasjon

Report this content

Odfjell SE holder i dag sin årlige kapitalmarkedsdag klokken 09:00. Presentasjonen kan følges live på odfjell.com/investor/webcast/

Agenda: 

  • Strategi oppdatering ved Kristian Mørch, CEO
  • Energitransformasjonen ved Erik Hjortland, VP Technology
  • Finansoppdatering ved Terje Iversen, CFO
  • Odfjell sin posisjon i en sterkere kjemikalietank sykel ved Bjørn Hammer, Global Head of Tanker Trading
  • Q&A

Se vedlagt for PDF av presentasjonen. Denne vil også være tilgjengelig på odfjell.com 

IR Contact:
Bjørn Kristian Røed, VP Corporate Analysis & IR
Tel: +47 40 91 98 68
E-mail: bkr@odfjell.com

Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 90 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter fem tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 11 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet i viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 13 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 939 millioner i 2020. Se mer på Odfjell.com.

 

Abonner

Dokumenter og linker