Odfjell SE: Krevende kjemikalietankmarked som forbedret seg mot slutten av kvartalet

Odfjell SE presenterer i dag resultatene for fjerde kvartal 2018. Resultatene reflekterer et stabilt kjemikalietankmarked som forbedret seg mot slutten av kvartalet, og stabile resultater fra Odfjell Terminals.

Odfjell SE rapporterer EBITDA på USD 33 millioner sammenlignet med USD 31 millioner i tredje kvartal.

Høydepunkter for fjerde kvartal 2018:

  • Spotrater for kjemikalietank forbedret seg mot slutten av 4Q18. Dette ser ut til å fortsette inn i 1Q19
  • EBITDA på USD 27 millioner fra Odfjell Tankers, sammenlignet med USD 27 millioner i 3Q18. EBITDA ble påvirket av høyere G&A i 4Q18
  • EBITDA på USD 5 millioner fra Odfjell Terminals sammenlignet med USD 4 millioner i tredje kvartal
  • Nettoresultat på USD -48 millioner sammenlignet med USD -31 millioner i forrige kvartal, før justeringer av engangsposter
  • Lindsay Goldberg har inngått en avtale om salg av sin 49% eierandel i Odfjell Terminals US til fond kontrollert av Northleaf Capital Partners

“4Q18 konkluderte et krevende år for kjemikalietank, men markedet forbedret seg mot slutten av kvartalet. Dette er i tråd med vår forventning om fundamentale forbedringer i vårt marked fremover. Vi forventer fremdeles volatilitet, men vi tror markedene våre har sett bunnen i denne syklusen og forventer derfor forbedrede resultater i 1Q19. Vi ønsker vår nye partner i Odfjell Terminals US velkommen - dette styrker vår mulighet til å utvikle våre terminaler i USA ytterligere”, sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE.

Se vedlagt for rapport og presentasjon av resultatene for 4Q18. Odfjell SE vil presentere resultatet klokken 09:00 (CET) på Hotel Continental, møterom ”Teatersalen 2”, Stortingsgata 24/26, Oslo. En webcast av presentasjonen kan følges på odfjell.com (Investor Relations/Reports and Presentations) og på hegnar.no/TV. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.


IR kontakt:
Bjørn Kristian Røed, Manager Investor Relations & Research
Tel: + 47 55 27 47 33
E-post: bkr@odfjell.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.