Odfjell SE: Meldepliktig handel

Report this content

Konsernledelsen i Odfjell SE har i dag kjøpt 58,488 A aksjer i selskapet. Kjøpene er blitt gjort i sammenheng med en transaksjon bonus plan finansiert av Odfjell SE's joint venture partner Lindsay Goldberg (LG) i forbindelse med LG's salg av sin andel i Odfjell Terminals. Pris per aksje er NOK 28.66.  

For å tilrettelegge for aksjekjøpene, har Odfjell SE i dag solgt 58,488 A-aksjer (egne aksjer) til konsernledelsen for NOK 28.66 per aksje.

Følgende primærinnsidere i Odfjell SE har kjøpt aksjer og har etter dette følgende antall aksjer i selskapet:

Navn og tittel Kjøpte aksjer Total antall aksjer i selskapet
Kristian V. Mørch, CEO 35,751 172,412 A aksjer/3,500 B aksjer
Terje Iversen, CFO 7,722 30,187 A aksjer
Harald Fotland, COO Odfjell Tankers 7,293 26,084 A aksjer/4,000 B aksjer
Øistein Jensen, Chief of Staff 7,722 29,763A aksjer

Etter salget av 58,488 A-aksjer, har Odfjell SE 5,681,750 A-aksjer og 2,322,482 B-aksjer (egne aksjer) i selskapet.

Abonner