Odfjell SE: Meldepliktig handel

Report this content

Den 25. februar 2019 kjøpte primærinssider Øistein Jensen, Chief of Staff i Odfjell SE, 1,030 A-aksjer i Odfjell SE til en gjennomsnittspris på NOK 29.2 per aksje. 30 aksjer var kjøpt til nærstående av Øistein Jensen.

Etter disse kjøpene eier Øistein Jensen og nærstående 22,041 A-aksjer i Odfjell SE.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner