Odfjell SE: Meldepliktig handel

Report this content

Konsernledelsen i Odfjell SE har i dag kjøpt 55,480 A-aksjer i selskapet. Pris per aksje var NOK 30.90.  

For å tilrettelegge for aksjekjøpene, har Odfjell SE den 30. november 2018 solgt 55,480 A-aksjer (egne aksjer) til konsernledelsen for NOK 30.90 per aksje. 

Følgende primærinnsidere i Odfjell SE har kjøpt aksjer og har etter dette følgende antall aksjer i selskapet:

Navn og tittelKjøpte aksjerTotalt antall aksjer i selskapet
Kristian V. Mørch, CEO34,215136,661 A-aksjer/3,500 B-aksjer
Terje Iversen, CFO7,25422,465 A-aksjer
Harald Fotland, COO7,11718,791 A aksjer/4,000 B-aksjer
Øistein Jensen, COS7,25421,011 A-aksjer

Etter salget av 55,480 A-aksjer har Odfjell SE 5,740,238 A-aksjer og 2,322,482 B-aksjer (egne aksjer) i selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. 

Abonner