Odfjell SE: Meldepliktig handel

Den 15. november 2017 har Norchem AS i Danmark (hvor Laurence Odfjell, styreformann i Odfjell SE har en kontrollerende eierandel) kjøpt 133 000 Odfjell B-aksjer i Odfjell SE til NOK 28,50 per aksje.

Etter denne transaksjonen eier Norchem AS 25 966 492 A-aksjer og 3 669 381 B-aksjer i Odfjell SE, som tilsvarer 34,15% av utstedte aksjer i Odfjell SE. Laurence Odfjell eier i tillegg 463 012 B-aksjer.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner