Odfjell SE: Meldepliktig handel

Report this content

Den 15. november 2017 har Norchem AS i Danmark (hvor Laurence Odfjell, styreformann i Odfjell SE har en kontrollerende eierandel) kjøpt 133 000 Odfjell B-aksjer i Odfjell SE til NOK 28,50 per aksje.

Etter denne transaksjonen eier Norchem AS 25 966 492 A-aksjer og 3 669 381 B-aksjer i Odfjell SE, som tilsvarer 34,15% av utstedte aksjer i Odfjell SE. Laurence Odfjell eier i tillegg 463 012 B-aksjer.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

Abonner