Odfjell SE: Meldepliktig handel

Report this content


Den 5. september 2017 kjøpte primærinnsider Hilde Sælen, Group Chief Accountant i Odfjell SE, 2,000 A-aksjer i Odfjell SE til en gjennomsnittspris på NOK 27.50.

Etter dette kjøpet eier Hilde Sælen 2,000 A-aksjer i Odfjell SE.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner