Odfjell SE: Meldepliktig handelDen 30. august 2017 kjøpte primærinnsider Øistein Jensen, Chief of Staff i Odfjell SE, 1,000 A-aksjer i Odfjell SE til en gjennomsnittspris på NOK 27.01.

Etter dette kjøpet eier Øistein Jensen 11,141 A-aksjer i Odfjell SE.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner