Odfjell SE: Meldepliktig handel

Den 22. juni 2017 kjøpte nærstående av primærinnsider Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE, 2,000 A-aksjer i Odfjell SE til en gjennomsnittspris på NOK 31,74.

Etter disse kjøpene eier Kristian Mørch og nærstående 88.913 A-aksjer og 3.500 B-aksjer i Odfjell SE.

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner