Odfjell SE: Meldepliktig handel

Den 22. juni 2017 kjøpte nærstående av primærinnsider Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE, 2,000 A-aksjer i Odfjell SE til en gjennomsnittspris på NOK 31,74.

Etter disse kjøpene eier Kristian Mørch og nærstående 88.913 A-aksjer og 3.500 B-aksjer i Odfjell SE.

Abonner