Odfjell SE: Møter med kredittinvestorer

Report this content

Odfjell SE har mandatert DNB Markets og Nordea Markets for å arrangere en global investor call mandag 29. mai 2017. I etterkant av investorcallen vurderer selskapet å utstede et nytt 5-årig obligasjonslån i NOK, med forbehold om blant annet rådende markedsforhold. Hovedformålet med et potensielt obligasjonslån vil være delvis refinansiering av ODF06 (ISIN NO0010664758, forfall i desember 2018).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Kristian Mørch, CEO Odfjell SE
Tel: +47 55 27 00 00
Email: kristian.morch@odfjell.com

Terje Iversen, CFO Odfjell SE
Tel: +47 55 27 00 00
Email: terje.iversen@odfjell.com

Abonner