Odfjell SE: Møter med kredittinvestorer

Odfjell SE har mandatert DNB Markets og Nordea Markets for å arrangere en global investor call mandag 29. mai 2017. I etterkant av investorcallen vurderer selskapet å utstede et nytt 5-årig obligasjonslån i NOK, med forbehold om blant annet rådende markedsforhold. Hovedformålet med et potensielt obligasjonslån vil være delvis refinansiering av ODF06 (ISIN NO0010664758, forfall i desember 2018).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Kristian Mørch, CEO Odfjell SE
Tel: +47 55 27 00 00
Email: kristian.morch@odfjell.com

Terje Iversen, CFO Odfjell SE
Tel: +47 55 27 00 00
Email: terje.iversen@odfjell.com

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner