Odfjell SE: ODF, Meldepliktig handel

I henhold til Odfjells langsiktige insentivprogram for konsernledelsen, fastsatt av styret iht. godkjennelse fra selskapets ordinære generalforsamling i 2016, kan det utbetales et kontantbeløp til konsernledelsen, hvor nettobeløpet etter skatt skal benyttes til å kjøpe A-aksjer i selskapet. Den 15. mars 2017 besluttet styret, i samsvar med vilkårene i insentivprogrammet, å utbetale et kontantbeløp til konsernledelsens medlemmer som (etter skatt) har blitt benyttet til å kjøpe totalt 72,073 A-aksjer i selskapet den 16. mars 2017. Prisen for aksjene var NOK 30.36, tilsvarende volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste 14 handledagene før 16. mars 2017.

For å tilrettelegge for slikt aksjeerverv, har Odfjell SE den 16. mars 2017 solgt 72,073 A-aksjer (egne aksjer) til konsernledelsen for NOK 30.36 per aksje. Aksjene har en bindingstid på tre år, med enkelte ordinære unntak.

Følgende primærinnsidere i Odfjell SE har kjøpt aksjer i forbindelse med ovennevnte insentivplan og har etter dette følgende antall aksjer i selskapet:

Navn og tittel Kjøpte aksjer Total antall aksjer i selskapet
Kristian V. Mørch, CEO 52,913 86,913 A-aksjer/3,500 B-aksjer
Terje Iversen, SVP/CFO 6,939 11,939 A-aksjer
Harald Fotland, SVP Odfjell Tankers 7,807 7,807 A-aksjer /4,000 B-aksjer
Øistein Jensen, SVP/Chief of Staff 4,414 10,414 A-aksjer

Etter salget av 72,073 A-aksjer, har Odfjell SE 5,819,093 A-aksjer og 2,322,482 B-aksjer (egne aksjer) i selskapet.

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i seks tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner