Odfjell SE: Presentasjon av resultater for tredje kvartal 2019

Odfjell SE vil offentliggjøre resultater for tredje kvartal 2019 onsdag 6. november 2019 kl. 07:00.


Resultatene vil bli publisert på Oslo Børs på newsweb.no og på Odfjell.com
Samme dag kl. 09:30 vil selskapet presentere resultatene på Møterom 4, Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, Oslo. En direktesendt webcast vil samtidig være tilgjengelig på Odfjell.com og Finansavisen.no/fatv

Presentasjonen vil bli holdt på engelsk. Hvis du ønsker å delta på presentasjonen i Oslo, vennligst bekreft ved å sende en e-post til bkr@odfjell.com.


IR kontakt:
Bjørn Kristian Røed
Manager Investor Relations & Research
Tel: +47 40 91 98 68
E-mail: bkr@odfjell.com


Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 80 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter seks tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 13 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet innen viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 17 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 851 millioner i 2018. Se mer på Odfjell.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Om oss

The Odfjell Group is one of the leading players in the global market for seaborne transportation and storage of chemicals and other specialty bulk liquids. The Odfjell fleet comprises of approx. 80 ships, which trade both globally and regionally. The tank terminal division consists of six tank terminals and is part of a network of another 13 tank terminals partly owned by related parties. The tank terminals are strategically located at selected international shipping hubs. The Odfjell Group’s headquarters are in Bergen, Norway, and the Group has offices in 17 locations around the world. Odfjell employs around 2300 staff and posted annual gross revenue of USD 851 million in 2018. Read more on Odfjell.com.

Abonner