Odfjell SE: Presentasjon av resultater for tredje kvartal 2019

Odfjell SE vil offentliggjøre resultater for tredje kvartal 2019 onsdag 6. november 2019 kl. 07:00.


Resultatene vil bli publisert på Oslo Børs på newsweb.no og på Odfjell.com
Samme dag kl. 09:30 vil selskapet presentere resultatene på Møterom 4, Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, Oslo. En direktesendt webcast vil samtidig være tilgjengelig på Odfjell.com og Finansavisen.no/fatv

Presentasjonen vil bli holdt på engelsk. Hvis du ønsker å delta på presentasjonen i Oslo, vennligst bekreft ved å sende en e-post til bkr@odfjell.com.


IR kontakt:
Bjørn Kristian Røed
Manager Investor Relations & Research
Tel: +47 40 91 98 68
E-mail: bkr@odfjell.com


Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 80 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter seks tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 13 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet innen viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 17 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 851 millioner i 2018. Se mer på Odfjell.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner