Odfjell SE: Presentasjon på DNB's Oil, Offshore & Shipping Conference

Report this content


Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE, holder i dag 8. mars presentasjon på DNB's 11th Annual Oil, Offshore & Shipping Conference. Se vedlagt for presentasjonen.