Odfjell SE: Presentasjon på Pareto Securities’ Oil & Offshore Conference

Report this content

CEO Kristian Mørch holder presentasjon på Pareto Securities’ Oil & Offshore Conference i Oslo i dag, 12. september.
Se vedlagt for PDF av presentasjonen. Denne er også publisert på Odfjell.com.

Kontakt:
Bjørn Kristian Røed
Manager Investor Relations & Research
Tel. +47 409 19 868
E-post: bkr@odfjell.com