Odfjell SE: Presentasjon på Pareto Securities' Oil & Offshore Conference

 

Kristian Mørch, CEO i  Odfjell SE, holder presentasjon på Pareto Securities' Oil & Offshore Conference i Oslo i dag, 13. september.
Se vedlagt for presentasjonen. Denne er også tilgjengelig på Odfjell.com.


Kontakt: 

Bjørn Kristian Røed, Manager Investor Relations & Research
Tel: + 47 55 27 47 33
E-mail: bkr@odfjell.com 

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.