Odfjell SE: Protokoll fra generalforsamling

Generalforsamlingen i Odfjell SE ble holdt 7. mai 2019. Alle saker til behandling i henhold til innkalling datert 15. april 2019 ble vedtatt.

Valg av styremedlemmer
I henhold til selskapets vedtekter er to av de nåværende seks styremedlemmer på valg. Åke Henrik Gregertsen og Åse Aulie Michelet ble gjenvalgt for kommende toårsperiode.


Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen.


Kontakt:
Bjørn Kristian Røed
Manager Investor Relations & Research
Epost: bkr@odfjell.com
Tel: +47 55 27 47 33


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.