Odfjell SE: Protokoll fra generalforsamling

Report this content

Generalforsamlingen i Odfjell SE ble holdt 7. mai 2019. Alle saker til behandling i henhold til innkalling datert 15. april 2019 ble vedtatt.

Valg av styremedlemmer
I henhold til selskapets vedtekter er to av de nåværende seks styremedlemmer på valg. Åke Henrik Gregertsen og Åse Aulie Michelet ble gjenvalgt for kommende toårsperiode.


Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen.


Kontakt:
Bjørn Kristian Røed
Manager Investor Relations & Research
Epost: bkr@odfjell.com
Tel: +47 55 27 47 33


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.