Odfjell SE: Protokoll fra generalforsamling

Report this content


Generalforsamlingen i Odfjell SE ble avholdt 8. mai 2018. Alle saker til behandling i henhold til innkalling datert 13. april 2018 ble vedtatt. 

Valg av styremedlemmer 
I henhold til selskapets vedtekter er fire av de nåværende syv styremedlemmer til valg. Laurence Ward Odfjell (styreformann), Christine Rødsæther, Jannicke Nilsson og Hendricus N. J. Smits ble gjenvalgt for kommende toårsperiode. 

Styremedlem Klaus Nyborg ønsket å trekke seg fra Styret grunnet andre forpliktelser. Styret benyttet anledningen til å takke Klaus Nyborg for hans bidrag til selskapet. 

Utdeling av utbytte 
Generalforsamlingen vedtok enstemmig utbytte NOK 1,50 pr. aksje, samlet NOK 117 975 582. Utbyttet vil bli utbetalt ved DNB Verdipapirservice 23. mai 2018 til aksjonærer pr. 8. mai 2018. Ved Oslo Børs noteres således aksjen eksklusivt utbytte 9. mai 2018. 

Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen. 


For mer informasjon: 
Manager IR & Research, Bjørn Kristian Røed
Email: bkr@odfjell.com, Tel. +47 55 27 47 33