Odfjell SE: Protokoll fra generalforsamling


Generalforsamlingen i Odfjell SE ble avholdt 8. mai 2018. Alle saker til behandling i henhold til innkalling datert 13. april 2018 ble vedtatt. 

Valg av styremedlemmer 
I henhold til selskapets vedtekter er fire av de nåværende syv styremedlemmer til valg. Laurence Ward Odfjell (styreformann), Christine Rødsæther, Jannicke Nilsson og Hendricus N. J. Smits ble gjenvalgt for kommende toårsperiode. 

Styremedlem Klaus Nyborg ønsket å trekke seg fra Styret grunnet andre forpliktelser. Styret benyttet anledningen til å takke Klaus Nyborg for hans bidrag til selskapet. 

Utdeling av utbytte 
Generalforsamlingen vedtok enstemmig utbytte NOK 1,50 pr. aksje, samlet NOK 117 975 582. Utbyttet vil bli utbetalt ved DNB Verdipapirservice 23. mai 2018 til aksjonærer pr. 8. mai 2018. Ved Oslo Børs noteres således aksjen eksklusivt utbytte 9. mai 2018. 

Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen. 


For mer informasjon: 
Manager IR & Research, Bjørn Kristian Røed
Email: bkr@odfjell.com, Tel. +47 55 27 47 33

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.